Medlems- og abonnementsbetingelser for Sikker e-shop.

Så snart din butik er blevet godkendt kan du benytte mærket sikker-e-shop.
En betingelse for at få mærket er, at ansøger er personlig myndig og at butikken i forvejen er godkendt af Nets.
 
Når du er blevet godkendt får du et certifikat som viser godkendelsen og som samtidig bliver lagt på vores hjemmeside under din butik.
 
Det er herefter en selvfølge, at du som medlem efterlever de almindelige retningslinier som er gælden for Sikker e-shop.
 
Som medlem af Sikker e-shop skal din netbutik drives fra en adresse i Danmark.
Vi har intet oprettelsesgebyr eller nogen skjulte gebyrer. Det er kun selve abonnementet du skal betale.

Medlemsabonnement

Medlemsabonnementet opkræves først efter godkendelsen af din netbutik. Godkendelsen vil ske indenfor 5 hverdage, da dette er den maksimale tid det vil tage os at gennemgå din netbutik.

Betaling

Når du tilmelder dig Sikker e-shop's abonnement kan du betale med følgende kort. Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB & American Express.
 
Beløb bliver for månedsabonnementer bliver opkrævet og hævet efter godkendelse og efterfølgende den første hverdag i hver måned. Årsabonnemneter bliver opkrævet og hævet efter godkendelser eller afhængigt at eventuelle tilbudsbetingelser, som vil fremgå ved ansøgning om medlemskab.
 
Når en betaling er gennemført vil du få en kvittering sendt til registrede email.

Automatisk betaling

Tilmelding: Når du vælger automatisk abonnementbetaling vil du få en bekreæftelse herom pr. email.
 
Betalinger: Hvis du har tilmeldt dig abonnementet med automatisk abonnementsbetaling vil betalinger automatisk blive gennemført i begyndelsen af hver
abonnementsperiode. Når en betaling er gennemført vil du få en bekræftelse på dette pr. email.
 
Skift af betalingskort: Du vil få besked pr. email, hvis dit betalingskort er udløbet eller hvis du selv har valgt af skifte betalingskort.
 
Ophør af abonnement: Opsiger du dit abonnement vil du få bekræftelse herom pr. email. Dit kort vil blivet slettet fra betalingssystemet og du vil ikke længere blive opkrævet abonnementsbetalinger. 

Fortrydelse

Når et medlemskab er gennemført kan det ikke fortrydes medmindre der er tale om en fejl fra Sikker e-shop's side.

Priser

Alle priser på www.sikkereshop.dk er eksklusiv moms og er angivet i dansk valuta "DKK".

Regler for at benytte "Sikker e-shop"-ikonet

Ikonet gælder kun for domænet der er registreret i dit medlemskab. Har du således flere netbutikker, skal hver netbutik være medlem hos sikker e-shop. For at benytte ikonet er det vigtigt at du har betalt dit medlemskab.
For at vise at du er godkendt hos Sikker e-shop er du velkommen til at benytte vores mærke i din markedsføring, men kun for den netbutik der er medlem.
Du kan altid hente ikonerne på din konto når du er blevet oprettet.
Ved godkendelsen som medlem forpligter netbutikken sig til at overholde  almindelige godkendte regler  for internethandel. 

Sikker e-shops ansvar

Sikker e-Shop har et ansvar for at de netbutikker vi godkender også overholder de regler der gælder for internethandel. 
Sikker e-shop har ikke ansvar for at forretninger der efter godkendelse ikke lever op til vores medlemsbetingelser. Dog forbeholder vi os retten til at opsige et medlem der gentagende gange ikke overholder vores medlemsbetingelser.

Netbutikkens ansvar

At sikre at forretningen drives i god overensstemmelse med de almindelig gældende retningslinier for e-handel – også etisk og moralsk.
At sikre at Sikker e-shop bliver orienteret om adresseændringer, overtagelse af trediepart eller ændringer der i øvrigt der kan være afgørende for forretningens medlemskab hos os.

Ikræfftræden af Abonnement

Medlemsskabet træder i kraft samme dag som Sikker e-shop sender en godkendelse til forretningen. Så snart betaling er sket er netbutikken medlem af ordningen og kan sætte Sikker e-shop ikonet i sin netbutik.

Opsigelse af abonnement

Abonnementet skal opsiges senest dagen før det løbende abonnements udløb. Sikker e-shop ikonet skal fjernes straks efter abbonnementsperiodens udløb.
Hvis en netbutik bliver suspenderet vil abbonnementsbetaling for resterende periode ikke blive tilbagebetalt.
 
Sker opsigelsen efter almindelige betingelser ophører brugen af ikonet fra udgangen af den betalte abonnementsperiode.

Suspendering

Ved suspendering vil netbutikkens navn fremgå på Sikker e-shops hjemmeside som suspenderet netbutik med årsag til suspensionen. Dette gøres bl.a. for at forbrugerne kan se af hvilken grund den pågældende netbutik ikke mere er godkendt  og af hensyn til forbrugersikkerheden.
 
Sker der en fejl i forbindelse med Sikker e-shop's ageren omkring suspension, kan Sikker e-shop ikke holdes økonomisk ansvarlig over for fejlen, men er naturligvis forpligtet til hurtigst muligt at udbedre fejlen.
Vores abbonnementsbetingelser er naturligvis undergivet dansk lovgivning og enhver tvist mellem parterne forsøges klaret interne mellem sikker e-shop og netbutikken, men er det ikke muligt kan anlægges en sag i Sø- og Handelsretten.